Biz hakda

Biz hakda

Wenzhou Anchuang Machinery Technology Co., Ltd.
* Zhejiang şäherindäki meşhur senagat gaplaýyş enjamlary Ruianda ýerleşýär, sözüň hemme ýerine eksport maşynlary.

* Atuomatiki intellektual blister gaplaýyş maşyn önümçilik liniýasyna we karton maşyn önümçilik liniýasynyň gözlegine we önümçiligine ünsi jemleýäris.

Biz näme edýäris

Önümimiz batareýa, diş çotgasy, kanselýariýa ýaly köp sanly zerur zatlar üçin giňden ulanylýar we maşynymyz rezor, diş ýüpi, awtoulag awtoulag bölekleri, kosmetika we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

"Enjamlar işçi güýjüni çalşsyn, Awtomatlaşdyryş gymmaty döredsin."
Aboveokardaky bu maksat bilen, müşderilerimize dürli ýöriteleşdirilen maşynlar bilen iň zerur däl çykdajylary tygşytlamaga kömek ederis diýip umyt edýäris.Önümçilik netijeliligini we önümçiligini ýokarlandyrmak bilen, müşderilerimiz bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyna düşünip bileris diýip umyt edýäris

ce057b987b0be53c584646a77ec711b

üstünlikli ýagdaýlar

Näme üçin bizi saýlamaly?

- qualityokary hilli ýöriteleşdirilen maşyn bäsdeşlik bahasy

- Müşderi bazasyna baý pudak tejribesi

- Müşderiniň ýokary kanagatlanmagy, müşderiniň üstünlikleri barada alada edýäris

- Has köp öndüriji, biz siziň güýçli hyzmatdaşyňyz

Sargyt amallary

Satuwdan öňki hyzmat
Müşderi nusgany we islegi iberýär
Satyş we inerener önüme baha berýär we hünär çözgüdini berýär
Müşderi nusgany we çyzgyny tassyklaýar, sargyt goýuň
Ibermezden ozal düzediş we kabul ediş enjamy

Satuwdan soň hyzmat
1 ýyl kepillik, ömrüň uzak dowam etmegi
Eltip bermezden ozal maşyn synagy we gurnama wideosy
Iňlis gollanmasy, elektrik diagrammasy
Daşary ýurtda hyzmat etmek üçin inerener
Iň soňky önüm maglumatlary we önümçilik ugry